| programy na zlecenie | programy na zamówienie | programy na zaliczenie |
Programy na zlecenie java,php,asp.net,c#,c
| programy na zlecenie |

Programy na zlecenie

wojciech_pyszczek@wp.pl   517079445
Programy na zlecenie - programowanie w SQL

SQL - strukturalny język zapytań używany do tworzenia, modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i przeglądania danych z baz. SQL różni się od innych języków programowania i należy do klasy języków deklaratywnych, co oznacza, iż jego podstawowe operacje oparte są na rachunku relacyjnym. W przeciwieństwie do języków obiektowych czy proceduralnych, SQL nie służy do tworzenia klas, obiektów czy procedur, które będą modyfikowały bądź zwracały informacje jako oczekiwany wynik. Jest językiem, w którym o sposobie przechowywania i pobrania danych decyduje system zarządzania bazą danych. Jego zadaniem jest formułowanie zbioru danych, który jest rezultatem wykonania zapytania. W 1986 roku język SQL stał się oficjalnym standardem ISO i Amerykańskiego Narodowego Instytutu Normalizacji (ANSI). Co oznacza, że raz napisane zapytanie powinno wykonać się na różnych systemach zarządzania bazami danych(np. SQL Server czy Oracle).


Przykładowe realizacje


System do wyszukiwania firm i przedsiębiorstw w internecie

Programy na zlecenie c++,vb.net,mssql,c#,vc++,access,java,php,asp.net,c,mysql,SQL

Automatycznie zbiera z internetu (np.z baz CEIDG) informacje o firmach wg założonych kryteriów (lokalizacji, Nip, Regon, rodzaj działalności, data rozpoczęcia działalności...). Generuje zestawienia, wykresy i tworzy bazy danych określonych informacji.

System napisano w: c#, ms access, php, mysql


Aplikacja do generowania planów lekcji/zajęć

Programy na zamówienie c#, mssql, c, c++, SQL

Program umożliwia generowanie jednocześnie wielu planów lekcji na wskazany okres czasu - z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych. Pozwala na zarządzanie utworzonymi planami, nauczycielami, klasami, lekcjami i salami...

Do wykonania projektu użyto: c#, mssql


System do zbierania ogłoszeń z Inetenetu i umieszczania ich na stronach www

Programy na zlecenie  c#, access, php, mysql, c, c++, SQL

Automat odczytuje treści najnowszych ogłoszeń ze wskazanych serwisów ogłoszeniowych i umieszcza je na zdefiniowanych serwerach www.
Posiada moduły do zarządzanie treścią pozwalające na precyzyjne określanie treści, którą chcemy odczytać. Umożliwia ustalanie czasu skanowania serwisów, grupowanie serwisów w klasy i definiowanie sposobów zapisywania treści na wskazanych stronach.

Wykonano w: c#, access, php, mysql
Copyright © Programy na zlecenie - Wojciech Pyszczek . All rights reserved.