| programy na zlecenie | programy na zamówienie | programy na zaliczenie |
Programy na zlecenie java,php,asp.net,c#,c
| programy na zlecenie |

Programy na zlecenie

wojciech_pyszczek@wp.pl   517079445

Programy na zlecenie - ostatnie realizacje


Program do zarządzania firmą sprzątającą

Programy na zamówienie: c++, mysql - Wojciech Pyszczek

Umożliwia zarządzanie filiami, pracownikami, Klientami, usługami i zleceniami.
Pozwala na generowanie grafików zleceń i precyzyjne rozdysponowanie pracownków i sprzętu.
Posiada moduły: Magazyn(maszyny, sprzęt, materiały...), Księgowość (faktury, płatności, inwestycje), Marketing (kontakty, klienci, dostawcy, wyceny), Technologia (rodzaje technologii, dokumentacja, procedury), Statystyki..
Umożliwia generowanie i drukowanie wszelkich zestawień oraz tworzenie i drukowanie niestandardowych dokumentów.
Pozwala na dostęp do wszystkich danych w czasie rzeczywistym dla dowolnej ilości komputerów.

Napisano w: c++, MYSQL


Aplikacja do przeprowadzania pomiarów parametrów radiotelefonów kolejowych

Programy na zlecenie: c++, mysql - Wojciech Pyszczek

Umożliwia zarządzanie pracownikami, Klientami, radiotelefonami i badaniami radiotelefonów.
Pozwala na przeprowadzanie pomiarów parametrów radiotelefonów kolejowych i generowanie kart pomiarów.
Umożliwia generowanie rozbudowanych (łączonych) dokumentów pdf, drukowanie kart pomiarów orasz wszystkich list i zestawień.
Posiada kreator wyglądu drukowanych dokumentów...
Pozwala na dostęp do wszystkich danych w czasie rzeczywistym dla dowolnej ilości komputerów.

Wykonano w: c++, MYSQL


Program do analiz wyników gier liczbowych lotto

Programy na zlecenie: java, sqlite

Aplikacja umożliwia przeprowadzenie wielu analiz na historycznych wynikach losowań gier liczbowych w wybranych zakresach czasowych.
Posiada kompletną bazę wyników, która jest automatycznie aktualizowana.
Pozwala na zapisywanie wyników analiz do bazy danych i na dysku w formie plików (pdf,txt..)
Umożliwaia drukowanie wszystkich analiz i zestawień...

Napisano w: java, sqlite


System do obsługi magazynów

Programy na zlecenie c++, java, php, mysql, android

System umożliwia: Zarządzanie pracownikami i użytkownikami programu (dodawanie, edycja, usuwanie, uprawnienia); Zarządzanie kategoriami i towarami(dodawanie ,edycja, usuwanie); Przyjęcia i wydania towarów; Remanenty i stany magazynów; Generowanie kodów kreskowych i etykiet; Drukowanie etykiet z kodami kreskowymi na każdym rodzaju drukarek; Generowanie i drukowanie zestawień i wszystkich list...
System posiada aplikacją mobilną do obsługi kolektorów danych, która umożliwia odczytywanie kodów kreskowych, generowanie kodów kreskowych, etykiet i ich drukowanie na dowolnym rodzaju drukarki (Wi-Fi, Bluetooth ), aplikacja pozwala na wykonywanie przyjęć/wydań towarów i remanentów...
Umożliwia dostęp do wszystkich danych w czasie rzeczywistym dla dowolnej ilości komputerów i urządzeń mobilnych.

Napisano w: c++, java, php, mysql, android


Aplikacja do obsługi firmy transportowej

Programy na zamówienie c++, php, mysql

Program pozwala na: Zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami; Zarządzanie klientami, kierowcami i spedytorami; Zarządzanie flotą pojazdów; Tworzenie grafików zleceń i śledzenie ich realizacji w czasie rzeczywistym; Planowanie załadunków i rozładunków; Wykonywanie harmonogramów kierowców i pojazdów; Obliczenie rentowność zleceń i wydajności kierowców; Analizę kosztów; Generowanie i drukowanie raportów, wykresów i zestawień...
Umożliwia dostęp do wszystkich danych w czasie rzeczywistym dla dowolnej ilości komputerów.

Aplikacja została napisana w: c++, php, mysql


Centrala telefoniczna

Programy na zamówienie c++, c#, sqlite, mysql

Program do obsługi centrali telefonicznych. Umożliwia automatyczne wysyłanie wielu SMS-ów o zaplanowanych porach, odbieranie SMS-ów, chat z wybranymi numerami...
Pozwala na tworzenie różnych baz kontaktów, zarządzanie kontaktami i historią rozmów. Może współpracować (jako serwer) z innymi aplikacjami rozsyłającymi powiadomienia SMS...

Wykonano w c#, sqlite, mysql


Program do planowania rozkroju papieru i zarządzania produkcją

Programy na zlecenie c#, sqlite, mysql

Oblicza skład, zużycie, odpad papieru dla zaplanowanych zleceń. Pozwala na zarządzanie produkcją w wybranym okresie.
Posiada moduły do zarządzania klientami, kontrahentami, pracownikami, magazynami papieru. Umożliwia drukowanie i eksport do plików Excel grafików produkcji, podsumowań i zleceń. Pozwala na dostęp do wszystkich danych w czasie rzeczywistym dla dowolnej ilości komputerów.

Program wykonano w c#, mysql


Program do generowania i wysyłania plików JPK

Programy na zamówienie c++

Aplikacja umożliwia tworzenie i przesyłanie Jednolitych Plików Kontrolnych do systemu Ministerstwa Finansów.
Pozwala na generowanie plików JPK na podstawie informacji pochodzących z różnych baz danych (MS ACCESS, MYSQL, SQL, SQLITE)...

Napisano w c++


Aplikacja do obsługi pralni chemicznych

Programy na zamówienie c#, mysql

Posiada moduły do zarządzania pracownikami, klientami, pralniami, finansami, trasami i wyjazdami. Pozwala na konfigurowanie wielu drukarek dla jednego stanowiska i automatyczne drukowanie różnych rodzajów dokumentów (metki, przyjęcia, rachunki, zestawienia, rozliczenia, trasy, etykietki...)... Umożliwia dostęp do wszystkich danych w czasie rzeczywistym dla dowolnej ilości komputerów.

Do wykonania programu użyto: c#, MYSQL


Program do zarządzania produkcją i sprzedażą

Programy na zlecenie c#

Umożliwia zarządzanie produkcją, sprzedażą, zakupami, klientami i pracownikami. Pozwala na tworzenie kalkulacji i planowanie produkcji na zadane okresy czasu. Posiada moduły do tworzenia dokumentów i ich modyfikacji pod kątem wyglądu i treści (świadectwa kontroli jakości, zlecenia produkcji, kalkulacje...). Program umożliwia drukowanie i eksport wszystkich dokumentów i list do plików PDF i Excel. Pozwala na dostęp do wszystkich danych w czasie rzeczywistym dla dowolnej ilości komputerów.

Aplikację napisano w: c#, mysql


Aplikacja do generowania grafików pracy

Programy na zlecenie c#

Umożliwia generowanie grafików pracy dla pracowników i stanowisk w wyznaczonym okresie czasu z wykorzystaniem kilku algorytmów do wyboru. Algorytmy pozwalają na równomierny przydział pracy pracownikom, zmianom, brygadom i stanowiskom. Aplikacja daje możliwość tworzenia zestawień dni i godzin pracy dla poszczególnych pracowników, zmian i brygad. Pozwala na zarządzanie pracownikami stanowiskami, zmianami, brygadami, urlopami i wolnymi dniami. Umożliwia zapisywanie, drukowanie i przeglądanie całych i wybranych fragmentów grafików.

Do wykonania projektu użyto: c#, SQLite


Program do automatycznego podejmowania zleceń

Programy na zlecenie c#

Aplikacja do automatycznego podejmowania zleceń na transporty wystawione w Internecie.
W ciągu 1 sekundy o wyznaczonych godzinach podejmuje jednocześnie wszystkie dostępne transporty. Posiada moduły do zarządzania rodzajami transportów, do sterowania czasem ich podejmowania i godzinami pracy. Umożliwia definiowanie pól do uzupełnienia na stronach...

Program został napisany w: c#


System do zarządzania salonami fryzjerskimi

Programy na zlecenie c#, php, mysql, c, access, c++

Pozwala na tworzenie/modyfikowanie/przeglądanie grafików prac pracowników. Umożliwia zarządzanie salonami, pracownikami, klientami, usługami i finansami. Posiada moduł do generowania statystyk i moduł magazynu.
Pozwala na rezerwację/przeglądanie/anulowanie wizyt przez Internet.

Wykonano w: c#, access, php, mysql


System do zbierania ogłoszeń z inetenetu i umieszczania ich na stronach www

Programy na zlecenie c#, access, php, mysql, c, c++

Automat odczytuje treści najnowszych ogłoszeń ze wskazanych serwisów ogłoszeniowych i umieszcza je na zdefiniowanych serwerach www.
Posiada moduły do zarządzanie treścią pozwalające na precyzyjne określanie treści, którą chcemy odczytać. Umożliwia ustalanie czasu skanowania serwisów, grupowanie serwisów w klasy i definiowanie sposobów zapisywania treści na wskazanych stronach.

System wykonano w: c#, access, php, mysql


Program do porównywania odcisków palców

Pisanie programów na zamówienie c#

Aplikacja porównuje odciski palców nawet z obrazów o bardzo złej jakości. Posiada narzędzia do przygotowania odcisków do porównywania. Jest wyposażona we wszystkie niezbędne filtry. Generuje zestawienia i wykresy wystąpień poszczególnych rodzajów minucji...

Program napisano w: c#


System do zarządzania sieciami aptek

Programy na zamówienie java, SQLite

Pozwala na zarządzenie aptekami, pracownikami, dostawcami i magazynami. Umożliwia precyzyjne wyszukiwanie leków, klientów, pracowników, dostawców. Posiada miedzy innymi funkcje: przypominania o terminach wykonania leków, alarmowania o wyczerpywaniu się zapasu danego leku, drukowania faktur, drukowania wydań wewnętrznych i wydań zewnętrznych, drukowania stanów magazynowych...

Program napisano w: Java, SQLite


Aplikacja do generowania planów lekcji/zajęć

Programy na zamówienie c#, mssql, c, c++

Program umożliwia generowanie jednocześnie wielu planów lekcji na wskazany okres czasu - z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych. Pozwala na zarządzanie utworzonymi planami, nauczycielami, klasami, lekcjami i salami...

Do wykonania projektu użyto: c#, mssql


System do generowania testów i ankiet

Programy na zlecenie php,html,javascript,mysql,c++

Generowanie testów i ankiet o dowolnym rodzaju i ilości pytań, przeprowadzanie testów i ankiet online, udostępnianie testów i pytań innym użytkownikom...

Program napisano w: php, mysql, javascript, html

Link do programu: http://www.testy-ankiety.pl


Serwis ogłoszeniowy

Programy na zamówienie java,php,asp.net,c#,c,mysql

Serwis ogłoszeniowy plus rozbudowany panel administracyjny do zarządzania treścią i wyglądem serwisu

Wykonany w: php, mysql, javascript, html

Adres: http://www.bazar.adamrem.pl


Multimedialny Informator dla kandydatów na wyższe uczelnie

Programy na zlecenie c#,c,access,java,php,asp.net,mysql

Program przeznaczony dla kandydatów na wyższe uczelnie, zawiera bazę danynch z informacjami o ponad 400 uczelniach. Umożliwia szybkie wyszukiwanie uczelni, drukowanie dokumentów, automatyczne pobieranie aktualizacji.Plus system do zarządzania reklamą, aktualizacjami, użytkownikami, treścią...

Wykonano w oparciu o technologie: c#, access, php, mysql


Aplikacja do zarządzania serwisem

Programy na zlecenie java,mysql,php,asp.net,c#,c

Pozwala na zarządzenie zleceniami, klientami, pracownikami i magazynem. Umożliwia precyzyjne wyszukiwanie zleceń, klientów, pracowników. Posiada miedzy innymi funkcje: przypominania o terminach wykonania zleceń, drukowania faktur, drukowania wydań wewnętrznych i wydań zewnętrznych.

Program napisano w: java, mysql


System do przeprowadzania testów logopedycznych przez internet

Programy na zlecenie java,php,asp.net,c#,c,mysql

Program przeprowadzający testy dla dzieci, młodzieży i dorosłych , plus system do generowania testów i zarządzania wynikami

Wykonano w: java, php, mysql


Multimedialny słownik filozoficzny

Programy na zlecenie vc++,access,java,php,asp.net,c#,c,mysql

Umożliwia szybkie wyszukiwanie haseł, drukowanie, zapisywanie, automatyczne pobieranie aktualizacji.

Program wykonano wykorzystując następujące technologie: vc++, access


Multi telefon

Programy na zlecenie c #,vc++,access,java,php,asp.net,c#,c,mysql

Program do rozmów telefonicznych...

Wykonano w: c #, php, mysql


Program do zarządzania parafią

Programy na zlecenie vb.net,mssql,c#,vc++,access,java,php,asp.net,c#,c,mysql

Księgi, dokumenty, drukowanie, generowanie, przeglądanie, szybkie wyszukiwanie itd...

Wykonano w: vb.net, mssql


System do wyszukiwania firm i przedsiębiorstw w internecie

Programy na zlecenie c++,vb.net,mssql,c#,vc++,access,java,php,asp.net,c,mysql

Automatycznie zbiera z internetu (np.z baz CEIDG) informacje o firmach wg założonych kryteriów (lokalizacji, Nip, Regon, rodzaj działalności, data rozpoczęcia działalności...). Generuje zestawienia, wykresy i tworzy bazy danych określonych informacji.

System napisano w: c#, ms access, php, mysql


Zbieracz ogłoszeń

Programy na zlecenie javascript,html,vb.net,mssql,c#,vc++,access,java,php,asp.net,c#,c,mysql

Aplikacja do przeszukiwania portali ogłoszeniowych i zbierania ogłoszeń wg zadanych kryteriów

Do wykonania użyto: php, mysql, javascript, html


Program do zarządzania biblioteką

Programy na zamówienie access,javascript,html,vb.net,mssql,c

Umożliwia wypożyczanie zasobów biblioteki, wyszukiwanie pozycji według wielu kryteriów, zarządzanie zasobami i pracownikami. Pozwala na tworzenie zestawień i statystyk. Posiada funkcję automatycznego powiadamiania o książkach przetrzymywanych itd...

Program napisano w: vba access


Zbieracz maili

Programy na zlecenie javascript,html,vb.net,mssql,c #,vc++,access,java,php,asp.net,c#,c,mysql

Program do przeszukiwania internetu i zbierania maili

Wykonany w: php, mysql, javascript, html


Portal ogłoszeniowy

Programy na zlecenie javascript,html,vb.net,mssql,c #,vc++,access,java,php,asp.net,c#,c,mysql

Serwis ogłoszeniowy plus rozbudowany panel administracyjny

Wykonany w: php, mysql, javascript, html

Adres strony: http://www.gieldaogloszen-nowysacz.pl


Odczytywacz ogłoszeń

Programy na zlecenie visual basic.net,access

Aplikacja, której zadaniem jest odczytywanie treści najnowszych ogłoszeń z wybranych serwisów ogłoszeniowych
i zarządzanie tą treścią. Program posiada bardzo wiele funkcji pozwalającycych między innymi na:precyzyjne określanie treści, którą chcemy odczytać, ustalanie czasu skanowania serwisów, grupowanie serwisów w klasy.

Aplikacja została napisana w visual basic.net


Multimedialny Informator dla kandydatów na wyższe uczelnie

Programy na zlecenie vc++,access,java,php,asp.net,c#,c,mysql

Program przeznaczony dla kandydatów na wyższe uczelnie, zawiera bazę danynch z informacjami o ponad 400 uczelniach. Umożliwia szybkie wyszukiwanie uczelni, drukowanie kopert, automatyczne pobieranie aktualizacji.

Program wykonano wykorzystując następujące technologie: vc++, access, php, mysql


Automat do wysyłania ogłoszeń

Programy na zlecenie vc++,access,java,php,asp.net,c#,c,mysql

Aplikacja wysyła raz wpisane ogłoszenie do ponad 100 serwisów ogłoszeniowych. Posiada pamięć wysyłanych ogłoszeń.

Do wykonania projektu użyto: vc++, php, mysql

Adres strony: http://www.ogloszenia.automatogloszenia.pl/
Copyright © Programy na zlecenie - Wojciech Pyszczek . All rights reserved.