| programy na zlecenie | programy na zamówienie | programy na zaliczenie |
Programy na zlecenie java,php,asp.net,c#,c
| programy na zlecenie |

Programy na zlecenie

wojciech_pyszczek@wp.pl   517079445

Programy na zlecenie - aplikacje bazodanowe


Program do zarządzania konserwacjami sprzętu

Programy na zlecenie c++, mysql

Zarządzanie pracownikami, kontrahentami, sprzętem, zleceniami, finansami... Generowanie i drukowanie potwierdzeń mycia i dezynfekcji sprzętu, drukowanie wszystkich zestawień, generowanie procedur dezynfekcji, kreator wyglądu drukowanych dokumentów... Pozwala na dostęp do wszystkich danych w czasie rzeczywistym dla dowolnej ilości komputerów.

Program napisano w: c++, MYSQL


System do zarządzania zleceniami i finansami firmy

Programy na zamówienie c#, mysql

Umożliwia przyjmowanie zleceń i przydzielanie ich wykonawcom. Posiada moduły do zarządzania kadrami, kontrahentami, branżami i finansami. Pozwala na automatyczne generowanie zbiorczych faktur (pdf) i automatyczne ich wysyłanie do kontrahentów w ustalonym czasie, oraz na automatyczne wysyłanie SMS-ów z informacją o przyjętych/zrealizowanych zleceniach... Gwarantuje dostęp do wszystkich danych w czasie rzeczywistym dla dowolnej ilości komputerów.

Program napisano w: c#, MYSQL


Program do zarządzania kadrami, produkcją i finansami w modelarni odlewniczej

Programy na zlecenie c#, mysql

Posiada moduły: Kadry (pracownicy, ewidencja czasu pracy, urlopy...), Księgowość (faktury, płatności, inwestycje), Marketing (kontakty, klienci, dostawcy, wyceny), Produkcja (faktyczny czas wykonania, gwarancje), Planowanie produkcji (etapy, procedury, pracownicy), Technologia (rodzaje technologii, dokumentacja techniczna...), Statystyki... Umożliwia dostęp do wszystkich danych w czasie rzeczywistym dla dowolnej ilości komputerów.

Wykonano w: c#, MYSQL


Aplikacja do obsługi solarium

Programy na zamówienie vc++ c#,c,java,mysql,php,sqlite

Umożliwia zarządzanie pracownikami, łóżkami i klientami. Pozwala na definiowanie okresów z minutami gratisowymi dla stałych klientów i promocyjnymi dla wszystkich amatorów opalania. Umożliwia wyszukiwanie, przeglądanie i rezerwowanie wizyt. Posiada moduły do tworzenia statystyk i zestawień wizyt dla klientów i łóżek...

Napisano w: VC++, SQLite


Program do zarządzania szkołą żeglarstwa

Programy na zlecenie c#,c,java,mysql,php,asp.net,sqlite

Pozwala na zarządzenie uczestnikami kursów, nauczycielami i egzaminami. Umożliwia zapisy do szkoły, zapisy na egzaminy i przeprowadzanie egzaminów. Pozwala na drukowanie list uczestników, zestawień, protokołów z wybranych egzaminów i zaświadczeń o zdaniu egzaminu.

Wykonano w: c#, SQLite


Aplikacja do zarządzania serwisem

Programy na zlecenie java,mysql,php,asp.net,c#,c

Pozwala na zarządzenie zleceniami, klientami, pracownikami i magazynem. Umożliwia precyzyjne wyszukiwanie zleceń, klientów, pracowników. Posiada miedzy innymi funkcje: przypominania o terminach wykonania zleceń, drukowania faktur, drukowania wydań wewnętrznych i wydań zewnętrznych.

Program napisano w: java, mysql


Multimedialny Informator dla kandydatów na wyższe uczelnie

Programy na zlecenie c#,c,access,java,php,asp.net,mysql

Program przeznaczony dla kandydatów na wyższe uczelnie, zawiera bazę danynch z informacjami o ponad 400 uczelniach. Umożliwia szybkie wyszukiwanie uczelni, drukowanie dokumentów, automatyczne pobieranie aktualizacji.Plus system do zarządzania reklamą, aktualizacjami, użytkownikami, treścią...

Wykonano w oparciu o technologie: c#, access, php, mysql


Multimedialny słownik filozoficzny

Programy na zamówienie c++,access,java,php,asp.net,c#,c,mysql

Umożliwia szybkie wyszukiwanie haseł, drukowanie, zapisywanie, automatyczne pobieranie aktualizacji.

Program wykonano wykorzystując następujące technologie: vc++, access


Program do zarządzania parafią

Programy na zlecenie vb.net,mssql,c #,vc++,access,java,php,asp.net,c#,c,mysql

Księgi, dokumenty, drukowanie, generowanie, przeglądanie, szybkie wyszukiwanie itd...

Wykonano w: vb.net, mssql


Multimedialny Informator dla kandydatów na wyższe uczelnie

Programy na zlecenie vc++,access,java,php,asp.net,c#,c,mysql

Program przeznaczony dla kandydatów na wyższe uczelnie, zawiera bazę danynch z informacjami o ponad 400 uczelniach. Umożliwia szybkie wyszukiwanie uczelni, drukowanie kopert, automatyczne pobieranie aktualizacji.

Program wykonano wykorzystując następujące technologie: vc++, access, php, mysql
Copyright © Programy na zlecenie - Wojciech Pyszczek . All rights reserved.