| programy na zlecenie | programy na zamówienie | programy na zaliczenie |
Programy na zlecenie java,php,asp.net,c#,c
| programy na zlecenie |
| Oferta | Aplikacje internetowe | Aplikacje bazodanowe | Android/Windows Phone | Ostatnie realizacje | Kontakt |

Programy na zlecenie

Programy na zamówienie - adres e-mail wojciech_pyszczek@wp.pl   Programy na zlecenie - telefon 517079445Programy na zlecenie - aplikacje bazodanowe
Programy na zamówienie c#, mysql

System do zarządzania zleceniami i finansami firmy

Umożliwia przyjmowanie zleceń i przydzielanie ich wykonawcom. Posiada moduły do zarządzania kadrami, kontrahentami, branżami i finansami. Pozwala na automatyczne generowanie zbiorczych faktur (pdf) i automatyczne ich wysyłanie do kontrahentów w ustalonym czasie, oraz na automatyczne wysyłanie SMS-ów z informacją o przyjętych/zrealizowanych zleceniach... Gwarantuje dostęp do wszystkich danych w czasie rzeczywistym dla dowolnej ilości komputerów.

Program napisano w: c#, MYSQL


Programy na zlecenie c#, mysql

Program do zarządzania kadrami, produkcją i finansami w modelarni odlewniczej

Posiada moduły: Kadry (pracownicy, ewidencja czasu pracy, urlopy...), Księgowość (faktury, płatności, inwestycje), Marketing (kontakty, klienci, dostawcy, wyceny), Produkcja (faktyczny czas wykonania, gwarancje), Planowanie produkcji (etapy, procedury, pracownicy), Technologia (rodzaje technologii, dokumentacja techniczna...), Statystyki... Umożliwia dostęp do wszystkich danych w czasie rzeczywistym dla dowolnej ilości komputerów.

Wykonano w: c#, MYSQL


Programy na zamówienie vc++ c#,c,java,mysql,php,sqlite

Aplikacja do obsługi solarium

Umożliwia zarządzanie pracownikami, łóżkami i klientami. Pozwala na definiowanie okresów z minutami gratisowymi dla stałych klientów i promocyjnymi dla wszystkich amatorów opalania. Umożliwia wyszukiwanie, przeglądanie i rezerwowanie wizyt. Posiada moduły do tworzenia statystyk i zestawień wizyt dla klientów i łóżek...

Napisano w: VC++, SQLite


Programy na zlecenie c#,c,java,mysql,php,asp.net,sqlite

Program do zarządzania szkołą żeglarstwa

Pozwala na zarządzenie uczestnikami kursów, nauczycielami i egzaminami. Umożliwia zapisy do szkoły, zapisy na egzaminy i przeprowadzanie egzaminów. Pozwala na drukowanie list uczestników, zestawień, protokołów z wybranych egzaminów i zaświadczeń o zdaniu egzaminu.

Wykonano w: c#, SQLite


Programy na zlecenie java,mysql,php,asp.net,c#,c

Aplikacja do zarządzania serwisem

Pozwala na zarządzenie zleceniami, klientami, pracownikami i magazynem. Umożliwia precyzyjne wyszukiwanie zleceń, klientów, pracowników. Posiada miedzy innymi funkcje: przypominania o terminach wykonania zleceń, drukowania faktur, drukowania wydań wewnętrznych i wydań zewnętrznych.

Program napisano w: java, mysql


Programy na zlecenie c#,c,access,java,php,asp.net,mysql

Multimedialny Informator dla kandydatów na wyższe uczelnie

Program przeznaczony dla kandydatów na wyższe uczelnie, zawiera bazę danynch z informacjami o ponad 400 uczelniach. Umożliwia szybkie wyszukiwanie uczelni, drukowanie dokumentów, automatyczne pobieranie aktualizacji.Plus system do zarządzania reklamą, aktualizacjami, użytkownikami, treścią...

Wykonano w oparciu o technologie: c#, access, php, mysql


Programy na zamówienie c++,access,java,php,asp.net,c#,c,mysql

Multimedialny słownik filozoficzny

Umożliwia szybkie wyszukiwanie haseł, drukowanie, zapisywanie, automatyczne pobieranie aktualizacji.

Program wykonano wykorzystując następujące technologie: vc++, access


Programy na zlecenie vb.net,mssql,c #,vc++,access,java,php,asp.net,c#,c,mysql

Program do zarządzania parafią

Księgi, dokumenty, drukowanie, generowanie, przeglądanie, szybkie wyszukiwanie itd...

Wykonano w: vb.net, mssql


Programy na zlecenie vc++,access,java,php,asp.net,c#,c,mysql

Multimedialny Informator dla kandydatów na wyższe uczelnie

Program przeznaczony dla kandydatów na wyższe uczelnie, zawiera bazę danynch z informacjami o ponad 400 uczelniach. Umożliwia szybkie wyszukiwanie uczelni, drukowanie kopert, automatyczne pobieranie aktualizacji.

Program wykonano wykorzystując następujące technologie: vc++, access, php, mysql