| programy na zlecenie | programy na zamówienie | programy na zaliczenie |
Programy na zlecenie java,php,asp.net,c#,c
| programy na zlecenie |

Programy na zlecenie

wojciech_pyszczek@wp.pl   517079445
Programy na zlecenie - programowanie w PHP i Perl

PHP - to interpretowany skryptowy język programowania przeznaczony do generowania stron internetowych i tworzenia aplikacji webowych w czasie rzeczywistym. Najczęściej jest używany do tworzenia skryptów po stronie serwera WWW, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby służył do przetwarzania danych z poziomu wiersza poleceń, a nawet do pisania programów pracujących w trybie graficznym. Skrypty PHP zazwyczaj umieszczane są w plikach tekstowych. Język ten pozwala również na wykonywanie skryptów z linii poleceń podobnie jak Perl, Python czy Ruby. Modułowa budowa pozwala na programowanie samodzielnych aplikacji z interfejsem graficznym. PHP umożliwia współpracę z różnymi rodzajami źródeł danych, takich jak bazy danych, dokumenty XML, pliki tekstowe.

Perl - jest interpretowanym językiem programowania autorstwa Larry'ego Walla, wzorowanym na takich językach C, sed, awk i sh . Został stworzony jako narzędzie do analizy plików tekstowych i generowania raportów. Wszechstronność Perla umożliwia programowanie w różnych modelach: proceduralnym, funkcyjnym czy obiektowym. Pozwala na powiązanie systemów i struktur danych, których współpraca nie była przewidywana w momencie projektowania. Mimo, ze Perl posiada większość cech języka interpretowanego, nie wykonuje ściśle każdego wiersza kodu źródłowego po kolei. Program jest kompilowany do kodu pośredniego (jak w języku Java), ale jednocześnie dokonywana jest jego optymalizacja.


Przykładowe realizacje


Automat do odnawiania ogłoszeń

Programy na zlecenie php, mysql, c#

System przeznaczony dla osób, które mają dużą ilość ogłoszeń w różnych serwisach ogłoszeniowych i nie mają czasu ani ochoty na ich ręczne odnawianie.
Automatycznie odnawia wskazaną ilość ogłoszeń przez wybrany przez użytkownika okres.
Umożliwia zarządzanie ogłoszeniami, pokazuje historię odnowień...
http://adamrem.pl/odnawiaczogloszen/

Napisany w: php, mysql, c#


Portal ogłoszeniowy

Programy na zlecenie php,mysql,javascript,html,vb.net,mssql,c #,vc++,access,java,php,asp.net,c#,c

Serwis ogłoszeniowy plus rozbudowany panel administracyjny

Wykonany w: php, mysql, javascript, html

Adres strony: http://www.gieldaogloszen-nowysacz.pl
Copyright © Programy na zlecenie - Wojciech Pyszczek . All rights reserved.