| programy na zlecenie | programy na zamówienie | programy na zaliczenie |
Programy na zlecenie java,php,asp.net,c#,c
programy na zlecenie

Programy na zlecenie

wojciech_pyszczek@wp.pl   517079445
Programy na zlecenie - programowanie w java, jsp, jsf

Java to obiektowy język programowania, który jest kompilowany do kodu bajtowego, czyli postaci wykonywanej przez maszynę wirtualną. Język cechuje się silnym typowaniem. W przeciwieństwie do proceduralno-obiektowego języka C++, Java jest językiem obiektowym. Wszelkie dane i akcje na nich podejmowane są pogrupowane w klasy obiektów. Ważną cechą tego języka jest niezależność od architektury, kod napisany w Javie kompiluje się do kodu pośredniego i jest wykonywany przez wirtualną maszynę Javy, która tłumaczy kod uniwersalny na język dostosowany do konkretnego systemu operacyjnego. Java sprawdza się doskonale przy tworzeniu oprogramowania sieciowego i systemów rozproszonych.

JSP umożliwiająca tworzenie dynamicznych dokumentów WWW w formatach HTML, XHTML, DHTML oraz XML z wykorzystaniem języka Java, wplecionego w kod HTML danej strony.


Przykładowe realizacje


Aplikacja do zarządzania serwisem

Programy na zlecenie java,mysql,php,asp.net,c#,c

Pozwala na zarządzenie zleceniami, klientami, pracownikami i magazynem. Umożliwia precyzyjne wyszukiwanie zleceń, klientów, pracowników. Posiada miedzy innymi funkcje: przypominania o terminach wykonania zleceń, drukowania faktur, drukowania wydań wewnętrznych i wydań zewnętrznych.

Program napisano w: java, mysql


System do przeprowadzania testów logopedycznych przez internet

Programy na zamówienie java,php,asp.net,c#,c,mysql

Program przeprowadzający testy dla dzieci, młodzieży i dorosłych , plus system do generowania testów i zarządzania wynikami

Wykonano w: java, php, mysql
Copyright © Programy na zlecenie - Wojciech Pyszczek . All rights reserved.