| programy na zlecenie | programy na zamówienie | programy na zaliczenie |
Programy na zlecenie java,php,asp.net,c#,c
programy na zlecenie

Programy na zlecenie

wojciech_pyszczek@wp.pl   517079445
Programy na zlecenie - CSS

CSS - to język służący do opisu formy wyświetlania stron WWW. Został opracowany przez organizację W3C w 1996 roku. Arkusz stylów CSS to lista reguł ustalających w jaki sposób ma zostać wyświetlana przez przeglądarkę internetową zawartość elementów HTML XHTML lub XML. Pozwala na opisanie wszystkich elementów dokumentu odpowiedzialnych za wygląd strony. Umożliwia zdefiniowanie koloru tła, koloru tekstu, rodzaju czcionki, marginesów, odstępów między wierszami, położenia elementów względem siebie. Arkusze stylów dają znacznie większe możliwości pozycjonowania elementów na stronie, niż HTML czy XHTML. CSS pozwala na odseparowanie struktury dokumentu od formy jego prezentacji, co zwiększa zakres dostępności witryny, zwiększa przejrzystość dokumentu, ułatwia wprowadzanie zmian. Stosowanie zewnętrznych arkuszy CSS umożliwia zmiany wyglądu wielu stron naraz bez ingerowania w sam kod strony - arkusze mogą być wspólne dla wielu dokumentów.


Przykładowe realizacje


System do zarządzania serwisem samochodowym

<Programy na zlecenie php,html,javascript,mysql,c++

Pozwala na zarządzenie zleceniami, klientami, pracownikami, finansami i magazynem. Umożliwia precyzyjne wyszukiwanie zleceń, klientów, pracowników. Posiada miedzy innymi funkcje: przypominania o terminach wykonania zleceń, drukowania faktur, drukowania wydań wewnętrznych i wydań zewnętrznych

Program napisano w: php, mysql, javascript, html, css


Portal ogłoszeniowy

Programy na zamówienie php,mysql,javascript, css, html,vb.net,mssql,c #,vc++,access,java,php,asp.net,c#,c

Serwis ogłoszeniowy plus rozbudowany panel administracyjny

Wykonany w: php, mysql, javascript, html

Adres strony: http://www.gieldaogloszen-nowysacz.pl
Copyright © Programy na zlecenie - Wojciech Pyszczek . All rights reserved.