programy na zlecenie | programy na zamówienie | programy na zaliczenie
Programy na zlecenie java,php,asp.net,c#,c
pisanie programów

Programy na zlecenie

wojciech_pyszczek@wp.pl   517079445
Pisanie programów na zlecenie - programowanie w c, c++, vc++

Język C - strukturalny język programowania do celów ogólnych. Służył do tworzenia wszelkich programów komputerowych - od systemów operacyjnych po programy nadzorujące pracę urządzeń przemysłowych. C jest językiem o wiele szybszym od języków interpretowanych (Perl, Python) oraz uruchamianych w maszynach wirtualnych (C#, Java). Może wykonywać złożone operacje nawet wtedy, gdy nałożone są dość duże limity czasu wykonywania pewnych operacji. Może działać praktycznie na każdej architekturze sprzętowej. Wykorzystywany jest do oprogramowywania mikrokontrolerów i systemów wbudowanych.

C++ jest językiem programowania, który pozwala na abstrakcję danych i stosowanie kilku paradygmatów programowania: proceduralnego, obiektowego i generycznego. Charakteryzuje się wysoką wydajnością kodu wynikowego, bezpośrednim dostępem do zasobów sprzętowych i funkcji systemowych, łatwością tworzenia i korzystania z bibliotek , niezależnością od konkretnej platformy sprzętowej lub systemowej. Jest językiem programowania o dużej przenośności kodu źródłowego i stosunkowo małym środowisku uruchomieniowym.
Wykorzystywany jest przy tworzeniu aplikacji i systemów operacyjnych.


Przykładowe realizacje


Multimedialny Informator dla kandydatów na wyższe uczelnie

Pisanie programów komputerowych na zlecenie vc++,access,java,php,asp.net,c#,c,mysql

Program przeznaczony dla kandydatów na wyższe uczelnie, zawiera bazę danynch z informacjami o ponad 400 uczelniach. Umożliwia szybkie wyszukiwanie uczelni, drukowanie kopert, automatyczne pobieranie aktualizacji.

Program wykonano wykorzystując następujące technologie: vc++, access, php, mysql


Multimedialny słownik filozoficzny

Programy na zlecenie vc++,access,java,php,asp.net,c#,c,mysql

Umożliwia szybkie wyszukiwanie haseł, drukowanie, zapisywanie, automatyczne pobieranie aktualizacji.

Do wykonania projektu użyto: vc++, access


Automat do wysyłania ogłoszeń

Pisanie programów na zamówienie vc++,c#,c,mysql,access,java,php,asp.net

Aplikacja wysyła raz wpisane ogłoszenie do ponad 100 serwisów ogłoszeniowych. Posiada pamięć wysyłanych ogłoszeń.

wykorzystując następujące technologie: vc++, php, mysql

Adres strony: http://www.ogloszenia.automatogloszenia.pl/
Copyright © Programy na zlecenie - Wojciech Pyszczek . All rights reserved.