programy na zlecenie | programy na zamówienie | programy na zaliczenie
Programy na zlecenie java,php,asp.net,c#,c
programy na zamówienie

Programy na zlecenie

wojciech_pyszczek@wp.pl   517079445
Programy na zamówienie - pisanie programów w vba access, vba excel

VBA (Visual Basic for Applications) to język programowania oparty na Visual Basicu (VB) zaimplementowany w aplikacjach pakietu Microsoft Office. Jest to uproszczona wersja Visual Basica służąca przede wszystkim do automatyzacji pracy z dokumentami. VBA w odróżnieniu od VB nie pozwala na tworzenie samodzielnych skompilowanych aplikacji typu EXE. Kod programu napisanego w VBA zawsze umieszczony jest w dokumencie utworzonym przy pomocy programu obsługującego VBA - na przykład w pliku *.DOC (MS Word) lub pliku *.XLS (MS Excel). Taki program wymaga środowiska uruchomieniowego.

Microsoft Access jest narzędziem do tworzenia i obsługi relacyjnych baz danych. Wchodzi w skład pakietu biurowego Microsoft Office dla środowiska Windows. Access jest najczęściej stosowany do tworzenia prostych aplikacji dla małych i średnich firm do analizy oraz przetwarzania danych. Microsoft Access można również wykorzystać do szybkiego prototypowania aplikacji bazodanowych. Dostęp do baz danych utworzonych w Microsoft Access wymaga posiadania programu Microsoft Access, bądź też napisania osobnego programu z użyciem zewnętrznych narzędzi. Wyjątkiem jest najbardziej rozbudowana wersja Developer, która pozwala na tworzenie aplikacji zawartej w jednym pliku wykonywalnym.


Przykładowe realizacje


System do sprzedaży biletów

Pisanie programów komputerowych na zlecenie visual basic.net, vba excel, vba access

Posiada bazę przewoźników, klientów i połączeń. Umożliwia wyszukiwanie połączeń, drukowanie biletów, generowanie statystyk i dowolnego rodzaju wykresów...

Wykonano w vba excel


Program do zarządzania stołówką

Programy na zlecenie visual basic.net, vba excel, vba access

Na podstawie odczytanego z czytnika numeru karty i pory dnia, decyduje o wydawaniu określonego posiłku (śniadanie, obiad, kolacja). Posiada bazę dań, bazę osób uprawnionych do korzystania ze stołówki, historię wydań posiłków. Umożliwia definiowanie pór wydawania posiłków.

Program został napisany w vba excel


System CRM dla serwisu zajmującego się naprawą samochodów

Programy na zamówienie visual basic.net,access,excel

Umożliwia zarządzanie klientami, zdarzeniami i magazynem. Pozwala na tworzenie grup kontaktów, tworzenie szablonów wiadomości, dodawanie załączników, wysyłanie wiadomości do wielu kontaktów/grup. Posiada kalendarz zdarzeń (widok dzienny, tygodniowy, miesięczny)...

Aplikacja została napisana w vba access
Copyright © Programy na zlecenie - Wojciech Pyszczek . All rights reserved.