programy na zamówienie | programy na zlecenie | programy na zaliczenie
Programy na zlecenie java,php,asp.net,c#,c
pisanie programów

Programy na zlecenie

wojciech_pyszczek@wp.pl   517079445
Pisanie programów komputerowych - programowanie w visual basic, visual basic.net

Visual Basic to język programowania wysokiego poziomu firmy Microsoft. Składnia jest oparta na języku BASIC. Posiada kilkadziesiąt instrukcji, funkcji i słów kluczowych. Nie jest językiem w pełni obiektowym, gdyż nie udostępnia możliwości dziedziczenia, czy polimorfizmu. Wykorzystuje technologię ActiveX. Język Visual Basic zastosowano również w wielu rozbudowanych aplikacjach jako język skryptowy do tworzenia zarówno prostych makr, jak i rozbudowanych aplikacji. Najbardziej znanym przykładem jest Visual Basic for Applications firmy Microsoft zastosowany w pakietach MS Office.

Visual Basic .NET jest obiektowym językiem programowania stworzonym przez firmę Microsoft. Aplikacja napisana w tym języku kompilowana jest do kodu pośredniego wykonywanego w maszynie wirtualnej zgodnej z .NET. Do uruchomienia programu napisanego w języku VB.Net w systemie Windows niezbędna jest biblioteka uruchomieniowa .NET Framework lub Mono.


Przykładowe realizacje


Program do zarządzania parafią

Programy na zamówienie vb.net,mssql,c#,vc++,access,java,php,asp.net,c#,c,mysql

Księgi, dokumenty, drukowanie, generowanie, przeglądanie, szybkie wyszukiwanie itd...

Wykonano w: vb.net, mssql


Odczytywacz ogłoszeń

Programy na zlecenie visual basic.net,access

Aplikacja, której zadaniem jest odczytywanie treści najnowszych ogłoszeń z wybranych serwisów ogłoszeniowych
i zarządzanie tą treścią. Program posiada bardzo wiele funkcji pozwalającycych między innymi na:precyzyjne określanie treści, którą chcemy odczytać, ustalanie czasu skanowania serwisów, grupowanie serwisów w klasy.

Aplikacja została napisana w visual basic.net
Copyright © Programy na zlecenie - Wojciech Pyszczek . All rights reserved.