| programy na zlecenie | programy na zamówienie | programy na zaliczenie |
Programy na zamówienie java,php,asp.net,c#,c,systemy dedykowane
programy na zlecenie

Programy na zlecenie

wojciech_pyszczek@wp.pl   517079445
Programy na zlecenie - pisanie programów w java, jsp, jsf

Java - obiektowy język programowania kompilowany do kodu bajtowego, czyli postaci wykonywanej przez maszynę wirtualną. Język cechuje się silnym typowaniem. W przeciwieństwie do proceduralno-obiektowego języka C++, Java jest językiem obiektowym, czyli wszytkie dane i akcje na nich podejmowane są pogrupowane w klasy obiektów. Istotną cechą tego języka jest niezależność od architektury, kod napisany w Javie jest kompilowany do kodu pośredniego i jest wykonywany przez wirtualną maszynę Javy, która tłumaczy kod uniwersalny na język dostosowany do konkretnego systemu operacyjnego. Java sprawdza się doskonale przy tworzeniu oprogramowania sieciowego i systemów rozproszonych.

JSF to framework oparty o język Java upraszczający tworzenie interfejsów użytkownika do aplikacji Java EE.

JSP - rozwiązanie, które umożliwia tworzenie dynamicznych dokumentów WWW w formatach HTML, XHTML, DHTML oraz XML z wykorzystaniem języka Java, wplecionego w kod HTML danej strony.


Przykładowe realizacje


Program dla rozbudowanej firmy ogrodniczejProgramy na zamówienie java, mysql. Realizowanie programów na zlecenie java, mysql

Umożliwia zarządzanie pracownikami, klientami, usługami, towarami, przychodami i kosztami. Pozwala na generowanie i drukowanie kalendarzy prac, kosztorysów i faktur. Wszystkie dokumenty i zestawienia mogą być zapisywane do plików PDF i skoroszytów Excela. Posiada moduły przypominające o wykonaniu zaplanowanych prac i zaległych płatnościach.

Wykonano w: Java, MYSQL


Aplikacja do zarządzania serwisemProgramy na zlecenie java,mysql,php,asp.net,c#,c

Pozwala na zarządzenie zleceniami, klientami, pracownikami i magazynem. Umożliwia precyzyjne wyszukiwanie zleceń, klientów, pracowników. Posiada miedzy innymi funkcje: przypominania o terminach wykonania zleceń, drukowania faktur, drukowania wydań wewnętrznych i wydań zewnętrznych.

Program napisano w: java, mysql


Program do zarządzania montażami maszyn

Programy na zlecenie java, php, mysql

Umożliwia zarządzanie pracownikami, kontrahentami, dokumentacją, urządzeniami i montażami. Posiada moduły do rejestracji montaży, konserwacji, wykonywania prac gwarancyjnych i pogwarancyjnych. Pozwala na skanowanie zgłoszeń i formularzy technicznych. Umożliwia generowanie, drukowanie i zapisywanie do pdf wszystkich dokumentów i zestawień...

Zrealizowano w: java, php, mysql


System do przeprowadzania testów logopedycznych przez internet

Programy na zamówienie java,php,asp.net,c#,c,mysql

Program przeprowadzający testy dla dzieci, młodzieży i dorosłych , plus system do generowania testów i zarządzania wynikami

Wykonano w: java, php, mysql
Copyright © Programy na zlecenie - Wojciech Pyszczek . All rights reserved.