| programy na zlecenie | programy na zamówienie | programy na zaliczenie |
Programy na zlecenie java,php,asp.net,c#,c
| programy na zlecenie |

Programy na zlecenie

wojciech_pyszczek@wp.pl   517079445

Programy na zlecenie - przykładowe realizacje


Program do zarządzania urządzeniami i przeprowadzania przeglądów technicznych

Programy na zamówienie c++, mysql. Pisanie programów na zlecenie c++, mysql

Umożliwia zarządzanie pracownikami, urządzeniami, zleceniami. Pozwala na tworzenie procedur oraz przeprowadzanie przeglądów technicznych urządzeń. Umożliwia generowanie i drukowanie protokołów przeprowadzonych przeglądów, drukowanie wszystkich zestawień, generowanie procedur przeglądów. Posiada kreator wyglądu drukowanych dokumentów... Pozwala na dostęp do wszystkich danych w czasie rzeczywistym dla dowolnej ilości komputerów.

Aplikację napisano w: c++, MYSQL


Program do zarządzania kadrami, produkcją i finansami w modelarni odlewniczej

Programy na zlecenie c#, mysql

Posiada moduły: Kadry (pracownicy, ewidencja czasu pracy, urlopy...), Księgowość (faktury, płatności, inwestycje), Marketing (kontakty, klienci, dostawcy, wyceny), Produkcja (faktyczny czas wykonania, gwarancje), Planowanie produkcji (etapy, procedury, pracownicy), Technologia (rodzaje technologii, dokumentacja techniczna...), Statystyki... Umożliwia dostęp do wszystkich danych w czasie rzeczywistym dla dowolnej ilości komputerów.

Wykonano w: c#, MYSQL


Centrala telefoniczna

Programy na zamówienie c++, c#, sqlite, mysql

Program do obsługi centrali telefonicznych. Umożliwia automatyczne wysyłanie wielu SMS-ów o zaplanowanych porach, odbieranie SMS-ów, chat z wybranymi numerami...
Pozwala na tworzenie różnych baz kontaktów, zarządzanie kontaktami i historią rozmów. Może współpracować (jako serwer) z innymi aplikacjami rozsyłającymi powiadomienia SMS...

Wykonano w c#, sqlite, mysql


Aplikacja do logistyki transportu w firmie

Programy na zlecenie android, java, mysql, pisanie programów na zlecenie

Pozwala na przeglądanie zleconych tras, opisów , sposobów realizacji poszczególnych etapów ,na gromadzenie informacji o czasie i przebiegu wykonania pozycji z trasy. Umożliwia zbieranie i archiwizowanie podpisów klientów, uwag, uzupełnianie karty pojazdu, wprowadzanie informacji o tankowaniach i innych wydatkach na trasie. Pozwala na drukowanie etykiet, dowodów przyjęcia, dowodów dostarczenia, paragonów (drukarka - bluetooth, usb, wi-fi). Po zakończeniu trasy wszystkie informacje o przebiegu trasy są wysyłane i zapisywane na serwerze zdalnym.

Napisano: Android, Java, PHP, MYSQL


Program do planowania rozkroju papieru i zarządzania produkcją

Programy na zlecenie c#, sqlite, mysql

Oblicza skład, zużycie, odpad papieru dla zaplanowanych zleceń. Pozwala na zarządzanie produkcją w wybranym okresie.
Posiada moduły do zarządzania klientami, kontrahentami, pracownikami, magazynami papieru. Umożliwia drukowanie i eksport do plików Excel grafików produkcji, podsumowań i zleceń. Pozwala na dostęp do wszystkich danych w czasie rzeczywistym dla dowolnej ilości komputerów.

Program wykonano w c#, mysql


System do zarządzania zleceniami i finansami firmy

Programy na zamówienie c#, mysql

Umożliwia przyjmowanie zleceń i przydzielanie ich wykonawcom. Posiada moduły do zarządzania kadrami, kontrahentami, branżami i finansami. Pozwala na automatyczne generowanie zbiorczych faktur (pdf) i automatyczne ich wysyłanie do kontrahentów w ustalonym czasie, oraz na automatyczne wysyłanie SMS-ów z informacją o przyjętych/zrealizowanych zleceniach... Gwarantuje dostęp do wszystkich danych w czasie rzeczywistym dla dowolnej ilości komputerów.

Program napisano w: c#, MYSQL


Program dla firmy ogrodniczej

Programy na zlecenie java, mysql. Wykonywanie programów na zamówienie java, mysql

Pozwala na zarządzanie pracownikami, klientami, usługami, towarami, przychodami i kosztami. Umożliwia generowanie i drukowanie kalendarzy prac, kosztorysów i faktur. Wszystkie dokumenty i zestawienia można zapisywać do plików PDF i skoroszytów Excela. Posiada moduły przypominające o wykonaniu zaplanowanych prac i zaległych płatnościach.

Wykonano w: Java, MYSQL


Aplikacja do obsługi pralni chemicznych

Programy na zamówienie c#, mysql

Posiada moduły do zarządzania pracownikami, klientami, pralniami, finansami, trasami i wyjazdami. Pozwala na konfigurowanie wielu drukarek dla jednego stanowiska i automatyczne drukowanie różnych rodzajów dokumentów (metki, przyjęcia, rachunki, zestawienia, rozliczenia, trasy, etykietki...)... Umożliwia dostęp do wszystkich danych w czasie rzeczywistym dla dowolnej ilości komputerów.

Do wykonania programu użyto: c#, MYSQL


Program do zarządzania produkcją i sprzedażą

Programy na zlecenie c#

Umożliwia zarządzanie produkcją, sprzedażą, zakupami, klientami i pracownikami. Pozwala na tworzenie kalkulacji i planowanie produkcji na zadane okresy czasu. Posiada moduły do tworzenia dokumentów i ich modyfikacji pod kątem wyglądu i treści (świadectwa kontroli jakości, zlecenia produkcji, kalkulacje...). Program umożliwia drukowanie i eksport wszystkich dokumentów i list do plików PDF i Excel. Pozwala na dostęp do wszystkich danych w czasie rzeczywistym dla dowolnej ilości komputerów.

Aplikację napisano w: c#, mysql


Aplikacja do generowania grafików pracy

Programy na zlecenie c#

Umożliwia generowanie grafików pracy dla pracowników i stanowisk w wyznaczonym okresie czasu z wykorzystaniem kilku algorytmów do wyboru. Algorytmy pozwalają na równomierny przydział pracy pracownikom, zmianom, brygadom i stanowiskom. Aplikacja daje możliwość tworzenia zestawień dni i godzin pracy dla poszczególnych pracowników, zmian i brygad. Pozwala na zarządzanie pracownikami stanowiskami, zmianami, brygadami, urlopami i wolnymi dniami. Umożliwia zapisywanie, drukowanie i przeglądanie całych i wybranych fragmentów grafików.

Do wykonania projektu użyto: c#, SQLite


Program do automatycznego podejmowania zleceń

Programy na zlecenie c#

Aplikacja do automatycznego podejmowania zleceń na transporty wystawione w Internecie.
W ciągu 1 sekundy o wyznaczonych godzinach podejmuje jednocześnie wszystkie dostępne transporty. Posiada moduły do zarządzania rodzajami transportów, do sterowania czasem ich podejmowania i godzinami pracy. Umożliwia definiowanie pól do uzupełnienia na stronach...

Program został napisany w: c#


System do zarządzania salonami fryzjerskimi

Programy na zlecenie c#, php, mysql, c, access, c++

Pozwala na tworzenie/modyfikowanie/przeglądanie grafików prac pracowników. Umożliwia zarządzanie salonami, pracownikami, klientami, usługami i finansami. Posiada moduł do generowania statystyk i moduł magazynu.
Pozwala na rezerwację/przeglądanie/anulowanie wizyt przez Internet.

Wykonano w: c#, access, php, mysql


Program dla turystów

Programy na zlecenie Android, Windows Phone, java, access, php, mysql, c, c++

Wskazuje najciekawsze i najważniejsze miejsca rejonu, w którym znajduje się użytkownik. Pokazuje innych użytkowników aplikacji w wybranej odległości. Pozwala na komunikację z innymi przy pomocy chatu. Dysponuje mapami i bazą szpitali, zabytków, hoteli... w okolicy...

Aplikację wykonano w: java, php, mysql


Program do generowania i wysyłania plików JPK

Programy na zamówienie c++

Aplikacja umożliwia tworzenie i przesyłanie Jednolitych Plików Kontrolnych do systemu Ministerstwa Finansów.
Pozwala na generowanie plików JPK na podstawie informacji pochodzących z różnych baz danych (MS ACCESS, MYSQL, SQL, SQLITE)...

Napisano w c++


System do zbierania ogłoszeń z inetenetu i umieszczania ich na stronach www

Programy na zlecenie c#, access, php, mysql, c, c++

Automat odczytuje treści najnowszych ogłoszeń ze wskazanych serwisów ogłoszeniowych i umieszcza je na zdefiniowanych serwerach www.
Posiada moduły do zarządzanie treścią pozwalające na precyzyjne określanie treści, którą chcemy odczytać. Umożliwia ustalanie czasu skanowania serwisów, grupowanie serwisów w klasy i definiowanie sposobów zapisywania treści na wskazanych stronach.

System wykonano w: c#, access, php, mysql


Program do porównywania odcisków palców

Pisanie programów na zamówienie c#

Aplikacja porównuje odciski palców nawet z obrazów o bardzo złej jakości. Posiada narzędzia do przygotowania odcisków do porównywania. Jest wyposażona we wszystkie niezbędne filtry. Generuje zestawienia i wykresy wystąpień poszczególnych rodzajów minucji...

Program napisano w: c#
Copyright © Programy na zlecenie - Wojciech Pyszczek . All rights reserved.