| programy na zlecenie | programy na zamówienie | programy na zaliczenie |
Programy na zlecenie java,php,asp.net,c#,c
| programy na zlecenie |
| Oferta | Aplikacje internetowe | Aplikacje bazodanowe | Android/Windows Phone | Ostatnie realizacje | Kontakt |

Programy na zlecenie

Programy na zamówienie - adres e-mail wojciech_pyszczek@wp.pl   Programy na zlecenie - telefon 517079445Programy na zlecenie - przykładowe realizacje
Programy na zlecenie c#, mysql

Program do zarządzania kadrami, produkcją i finansami w modelarni odlewniczej

Posiada moduły: Kadry (pracownicy, ewidencja czasu pracy, urlopy...), Księgowość (faktury, płatności, inwestycje), Marketing (kontakty, klienci, dostawcy, wyceny), Produkcja (faktyczny czas wykonania, gwarancje), Planowanie produkcji (etapy, procedury, pracownicy), Technologia (rodzaje technologii, dokumentacja techniczna...), Statystyki... Umożliwia dostęp do wszystkich danych w czasie rzeczywistym dla dowolnej ilości komputerów.

Wykonano w: c#, MYSQL


Programy na zamówienie c++, c#, sqlite, mysql

Centrala telefoniczna

Program do obsługi centrali telefonicznych. Umożliwia automatyczne wysyłanie wielu SMS-ów o zaplanowanych porach, odbieranie SMS-ów, chat z wybranymi numerami...
Pozwala na tworzenie różnych baz kontaktów, zarządzanie kontaktami i historią rozmów. Może współpracować (jako serwer) z innymi aplikacjami rozsyłającymi powiadomienia SMS...

Wykonano w c#, sqlite, mysql


Programy na zlecenie c#, sqlite, mysql

Program do planowania rozkroju papieru i zarządzania produkcją

Oblicza skład, zużycie, odpad papieru dla zaplanowanych zleceń. Pozwala na zarządzanie produkcją w wybranym okresie.
Posiada moduły do zarządzania klientami, kontrahentami, pracownikami, magazynami papieru. Umożliwia drukowanie i eksport do plików Excel grafików produkcji, podsumowań i zleceń. Pozwala na dostęp do wszystkich danych w czasie rzeczywistym dla dowolnej ilości komputerów.

Program wykonano w c#, mysql


Programy na zamówienie c#, mysql

System do zarządzania zleceniami i finansami firmy

Umożliwia przyjmowanie zleceń i przydzielanie ich wykonawcom. Posiada moduły do zarządzania kadrami, kontrahentami, branżami i finansami. Pozwala na automatyczne generowanie zbiorczych faktur (pdf) i automatyczne ich wysyłanie do kontrahentów w ustalonym czasie, oraz na automatyczne wysyłanie SMS-ów z informacją o przyjętych/zrealizowanych zleceniach... Gwarantuje dostęp do wszystkich danych w czasie rzeczywistym dla dowolnej ilości komputerów.

Program napisano w: c#, MYSQL


Programy na zamówienie c#, mysql

Aplikacja do obsługi pralni chemicznych

Posiada moduły do zarządzania pracownikami, klientami, pralniami, finansami, trasami i wyjazdami. Pozwala na konfigurowanie wielu drukarek dla jednego stanowiska i automatyczne drukowanie różnych rodzajów dokumentów (metki, przyjęcia, rachunki, zestawienia, rozliczenia, trasy, etykietki...)... Umożliwia dostęp do wszystkich danych w czasie rzeczywistym dla dowolnej ilości komputerów.

Do wykonania programu użyto: c#, MYSQL


Programy na zlecenie c#

Program do zarządzania produkcją i sprzedażą

Umożliwia zarządzanie produkcją, sprzedażą, zakupami, klientami i pracownikami. Pozwala na tworzenie kalkulacji i planowanie produkcji na zadane okresy czasu. Posiada moduły do tworzenia dokumentów i ich modyfikacji pod kątem wyglądu i treści (świadectwa kontroli jakości, zlecenia produkcji, kalkulacje...). Program umożliwia drukowanie i eksport wszystkich dokumentów i list do plików PDF i Excel. Pozwala na dostęp do wszystkich danych w czasie rzeczywistym dla dowolnej ilości komputerów.

Aplikację napisano w: c#, mysql


Programy na zlecenie c#

Aplikacja do generowania grafików pracy

Umożliwia generowanie grafików pracy dla pracowników i stanowisk w wyznaczonym okresie czasu z wykorzystaniem kilku algorytmów do wyboru. Algorytmy pozwalają na równomierny przydział pracy pracownikom, zmianom, brygadom i stanowiskom. Aplikacja daje możliwość tworzenia zestawień dni i godzin pracy dla poszczególnych pracowników, zmian i brygad. Pozwala na zarządzanie pracownikami stanowiskami, zmianami, brygadami, urlopami i wolnymi dniami. Umożliwia zapisywanie, drukowanie i przeglądanie całych i wybranych fragmentów grafików.

Do wykonania projektu użyto: c#, SQLite


Programy na zlecenie c#

Program do automatycznego podejmowania zleceń

Aplikacja do automatycznego podejmowania zleceń na transporty wystawione w Internecie.
W ciągu 1 sekundy o wyznaczonych godzinach podejmuje jednocześnie wszystkie dostępne transporty. Posiada moduły do zarządzania rodzajami transportów, do sterowania czasem ich podejmowania i godzinami pracy. Umożliwia definiowanie pól do uzupełnienia na stronach...

Program został napisany w: c#


Programy na zlecenie c#, php, mysql, c, access, c++

System do zarządzania salonami fryzjerskimi

Pozwala na tworzenie/modyfikowanie/przeglądanie grafików prac pracowników. Umożliwia zarządzanie salonami, pracownikami, klientami, usługami i finansami. Posiada moduł do generowania statystyk i moduł magazynu.
Pozwala na rezerwację/przeglądanie/anulowanie wizyt przez Internet.

Wykonano w: c#, access, php, mysql


Programy na zlecenie Android, Windows Phone, java, access, php, mysql, c, c++

Program dla turystów

Wskazuje najciekawsze i najważniejsze miejsca rejonu, w którym znajduje się użytkownik. Pokazuje innych użytkowników aplikacji w wybranej odległości. Pozwala na komunikację z innymi przy pomocy chatu. Dysponuje mapami i bazą szpitali, zabytków, hoteli... w okolicy...

Aplikację wykonano w: java, php, mysql


Programy na zamówienie c++

Program do generowania i wysyłania plików JPK

Aplikacja umożliwia tworzenie i przesyłanie Jednolitych Plików Kontrolnych do systemu Ministerstwa Finansów.
Pozwala na generowanie plików JPK na podstawie informacji pochodzących z różnych baz danych (MS ACCESS, MYSQL, SQL, SQLITE)...

Napisano w c++


Programy na zlecenie c#, access, php, mysql, c, c++

System do zbierania ogłoszeń z inetenetu i umieszczania ich na stronach www

Automat odczytuje treści najnowszych ogłoszeń ze wskazanych serwisów ogłoszeniowych i umieszcza je na zdefiniowanych serwerach www.
Posiada moduły do zarządzanie treścią pozwalające na precyzyjne określanie treści, którą chcemy odczytać. Umożliwia ustalanie czasu skanowania serwisów, grupowanie serwisów w klasy i definiowanie sposobów zapisywania treści na wskazanych stronach.

System wykonano w: c#, access, php, mysql


Pisanie programów na zamówienie c#

Program do porównywania odcisków palców

Aplikacja porównuje odciski palców nawet z obrazów o bardzo złej jakości. Posiada narzędzia do przygotowania odcisków do porównywania. Jest wyposażona we wszystkie niezbędne filtry. Generuje zestawienia i wykresy wystąpień poszczególnych rodzajów minucji...

Program napisano w: c#