| programy na zlecenie | programy na zamówienie | programy na zaliczenie |
Programy na zlecenie java,php,asp.net,c#,c
| programy na zlecenie |

Programy na zlecenie

wojciech_pyszczek@wp.pl   517079445
Programy na zlecenie - XHTML

XHTML - rozszerzalny język znaczników hipertekstowych służący do tworzenia stron WWW ogólnego przeznaczenia.
W odróżnieniu od HTML-a dokumenty pisane w XHTML są zgodne z oficjalną specyfikacją XML dzięki temu można je łatwo generować z innych dokumentów XML przy pomocy np. transformacji XSLT, a także automatycznie przekształcać w inne formy XML-a.
Takie dokumenty mają większe możliwości, pozwalają na wstawianie innych dokumentów za pomocą jednej metody (object), na umieszczanie wzorów matematycznych i grafik wektorowych.
Dzięki wykorzystaniu mechanizmu przestrzeni nazw XML w XHTML występuje możliwość łączenia z innymi językami zgodnymi z XML.
Copyright © Programy na zlecenie - Wojciech Pyszczek . All rights reserved.