| programy na zlecenie | programy na zamówienie | programy na zaliczenie |
Programy na zlecenie java,php,asp.net,c#,c
| programy na zlecenie |
| Oferta | Aplikacje internetowe | Aplikacje bazodanowe | Android/Windows Phone | Ostatnie realizacje | Kontakt |

Programy na zlecenie

wojciech_pyszczek@wp.pl   517079445Programy na zlecenie - programowanie w visual basic, visual basic.net


Visual Basic to język programowania wysokiego poziomu firmy Microsoft. Składnia jest oparta na języku BASIC. Posiada kilkadziesiąt instrukcji, funkcji i słów kluczowych. Nie jest językiem w pełni obiektowym, gdyż nie udostępnia możliwości dziedziczenia, czy polimorfizmu. Wykorzystuje technologię ActiveX. Język Visual Basic zastosowano również w wielu rozbudowanych aplikacjach jako język skryptowy do tworzenia zarówno prostych makr, jak i rozbudowanych aplikacji. Najbardziej znanym przykładem jest Visual Basic for Applications firmy Microsoft zastosowany w pakietach MS Office.

Visual Basic .NET jest obiektowym językiem programowania stworzonym przez firmę Microsoft. Aplikacja napisana w tym języku kompilowana jest do kodu pośredniego wykonywanego w maszynie wirtualnej zgodnej z .NET. Do uruchomienia programu napisanego w języku VB.Net w systemie Windows niezbędna jest biblioteka uruchomieniowa .NET Framework lub Mono.


Przykładowe realizacje
Programy na zlecenie visual basic.net,access

Odczytywacz ogłoszeń

Aplikacja, której zadaniem jest odczytywanie treści najnowszych ogłoszeń z wybranych serwisów ogłoszeniowych
i zarządzanie tą treścią. Program posiada bardzo wiele funkcji pozwalającycych między innymi na:precyzyjne określanie treści, którą chcemy odczytać, ustalanie czasu skanowania serwisów, grupowanie serwisów w klasy.

Aplikacja została napisana w visual basic.net


Programy na zlecenie vb.net,mssql,c#,vc++,access,java,php,asp.net,c#,c,mysql

Program do zarządzania parafią

Księgi, dokumenty, drukowanie, generowanie, przeglądanie, szybkie wyszukiwanie itd...

Wykonano w: vb.net, mssql