| programy na zlecenie | programy na zamówienie | programy na zaliczenie |
Programy na zlecenie java,php,asp.net,c#,c
| programy na zlecenie |

Programy na zlecenie

wojciech_pyszczek@wp.pl   517079445
Programy na zlecenie - programowanie w SQLite

SQLite - system zarządzania bazami danych i biblioteka C implementująca system, obsługująca język SQL. Opracowana przez Richarda Hippa - jest dostępna na licencji public domain. Biblioteka implementuje silnik SQL, co pozwala na używanie bazy danych bez konieczności uruchamiania osobnego procesu RDBMS.
SQLite posiada API do innych niż C języków programowania: Visual Basic, .NET, Perl, PHP, Ruby, C++, Delphi, Python, Java, Tcl, ActionScript. Z bazą można się łączyć przez ODBC.
Bazy danych zapisywane są jako pliki binarne, a ich bezpieczeństwo opiera się na zabezpieczeniach oferowanych przez używany system plików. SQLite udostępnia : zapytania zagnieżdżone, transakcje, klucze obce, widoki, definiowanie własnych funkcji.


Przykładowe realizacje


System do zarządzania sieciami aptek

Programy na zamówienie java, SQLite

Pozwala na zarządzenie aptekami, pracownikami, dostawcami i magazynami. Umożliwia precyzyjne wyszukiwanie leków, klientów, pracowników, dostawców. Posiada miedzy innymi funkcje: przypominania o terminach wykonania leków, alarmowania o wyczerpywaniu się zapasu danego leku, drukowania faktur, drukowania wydań wewnętrznych i wydań zewnętrznych, drukowania stanów magazynowych...

Program napisano w: Java, SQLite


Aplikacja do generowania wszelkiego rodzaju grafików/planów zajęć

Programy na zlecenie c#, SQLite, vc++,access,java,php,asp.net

Program umożliwia generowanie jednocześnie wielu planów na wskazany okres czasu. Pozwala na zarządzanie utworzonymi planami, na edycję planów, na zarządzanie rodzajami planów, na definiowanie zakresów planów i ich wyglądu. Umożliwia drukowanie planów zgodnie ze wskazanym widokiem...

Do wykonania projektu użyto: c#, SQLite
Copyright © Programy na zlecenie - Wojciech Pyszczek . All rights reserved.