| programy na zlecenie | programy na zamówienie | programy na zaliczenie |
Programy na zlecenie java,php,asp.net,c#,c
| programy na zlecenie |

Programy na zlecenie

wojciech_pyszczek@wp.pl   517079445
Programy na zamówienie - programowanie w języku w Pascal

Pascal - język programowania opracowany przez Niklausa Wirth'a.
Z założenia miał być językiem efektywnym, pozwalającym na tworzenie strukturalnych i zorganizowanych programów oraz pomagać w nauce programowania.
Pascal bardzo rygorystycznie podchodzi do kontroli typów, sprawdza czy do zmiennej jednego typu nie próbuje się przypisać wartości innego typu. Jest zatem językiem silnie typowanym.
Typ danej określa możliwości jakie na danej zmiennej można wykonywać np. działania matematyczne.
Nazwa Pascal została nadana na cześć francuskiego matematyka Blaise'a Pascala i jest on następcą języka ALGOL 60. Pascal zawiera również szablony komponentów, które odziedziczył z ALGOL 68 i ALGOL-W.
Oryginalna publikacja z językiem Pascal ukazała się w 1970.
Popularność Pascala wzrosła w momencie powstania Delphi - środowiska programistycznego, opartego na obiektowym Pascalu, pozwalającego na szybkie i stosunkowo łatwe tworzenie okienkowych aplikacji pod systemem Windows.

Delphi - to zintegrowane środowisko programistyczne typu RAD, do pracy pod kontrolą systemu Microsoft Windows, działające zgodnie z zasadą dwustronnej edycji.
Językiem programowania osadzonym w Delphi jest Object Pascal.
Programy tworzone w Delphi są kompilowane do postaci kodu binarnego, jednak niektóre komponenty działają już w trakcie tworzenia projektu, umożliwiając oglądanie efektów pracy.
Delphi zapisuje informacje o właściwościach obiektów udostępniając je programiście. Informacje te umożliwiają zmianę ich wartości przez programistę bez pisania kodu programu oraz są używane podczas pracy programu - technika ta zwana jest RTTI.
Tworzone programy pracują na zasadzie obsługi zdarzeń, każde polecenie generuje zdarzenie, które jest przesyłane do odpowiedniego komponentu, a rolą programisty jest tylko dodawanie odpowiedniego kodu umożliwiającego obsługę danego zdarzenia.Copyright © Programy na zlecenie - Wojciech Pyszczek . All rights reserved.