| programy na zlecenie | programy na zamówienie | programy na zaliczenie |
Programy na zlecenie java,php,asp.net,c#,c
| programy na zlecenie |
| Oferta | Aplikacje internetowe | Aplikacje bazodanowe | Android/Windows Phone | Ostatnie realizacje | Kontakt |

Programy na zlecenie

wojciech_pyszczek@wp.pl   517079445Programy na zlecenie - jQuery


jQuery - Biblioteka dla języka JavaScript pozwala oddzielić strukturę dokumentu XHTML od zachowania (JavaScript). Dokumenty wykorzystujące jQuery nie zawierają w kodzie HTML zdarzeń, a jedynie elementy HTML opcjonalnie z identyfikatorami i klasami. Obsługa zdarzeń realizowana jest JavaScript przy pomocy funkcji i metod z biblioteki jQuery. Biblioteka ta pozwala na tworzenie ciekawych animacji, na dynamiczne zmiany strony, na wykonywanie zapytań AJAX. JQuery umożliwia pobieranie dokumentów za pomocą AJAX metodą load(), której parametrem jest adres URL pobieranego dokumentu.


Przykładowe realizacje
Programy na zamówienie jQuery, php,html,javascript,mysql,c++

Aplikacja do zarządzania serwisem samochodowym

Pozwala na zarządzenie zleceniami, klientami, pracownikami, finansami i magazynem. Umożliwia precyzyjne wyszukiwanie zleceń, klientów, pracowników. Posiada miedzy innymi funkcje: przypominania o terminach wykonania zleceń, drukowania faktur, drukowania wydań wewnętrznych i wydań zewnętrznych

Program wykonano w: php, mysql, javascript, html, jQuery, css


Programy na zlecenie php, mysql, jQuery, c#

Automat do odnawiania ogłoszeń

System przeznaczony dla osób, które mają dużą ilość ogłoszeń w różnych serwisach ogłoszeniowych i nie mają czasu ani ochoty na ich ręczne odnawianie.
Automatycznie odnawia wskazaną ilość ogłoszeń przez wybrany przez użytkownika okres.
Umożliwia zarządzanie ogłoszeniami, pokazuje historię odnowień...
http://adamrem.pl/odnawiaczogloszen/

Napisany w: php, mysql,html, jQuery, c#