| programy na zlecenie | programy na zamówienie | programy na zaliczenie |
Programy na zlecenie java,php,asp.net,c#,c
programy na zlecenie

Programy na zlecenie

wojciech_pyszczek@wp.pl   517079445
Programy na zlecenie - jQuery

jQuery - Biblioteka dla języka JavaScript pozwala oddzielić strukturę dokumentu XHTML od zachowania (JavaScript). Dokumenty wykorzystujące jQuery nie zawierają w kodzie HTML zdarzeń, a jedynie elementy HTML opcjonalnie z identyfikatorami i klasami. Obsługa zdarzeń realizowana jest JavaScript przy pomocy funkcji i metod z biblioteki jQuery. Biblioteka ta pozwala na tworzenie ciekawych animacji, na dynamiczne zmiany strony, na wykonywanie zapytań AJAX. JQuery umożliwia pobieranie dokumentów za pomocą AJAX metodą load(), której parametrem jest adres URL pobieranego dokumentu.


Przykładowe realizacje


Aplikacja do zarządzania serwisem samochodowym

Programy na zamówienie jQuery, php,html,javascript,mysql,c++

Pozwala na zarządzenie zleceniami, klientami, pracownikami, finansami i magazynem. Umożliwia precyzyjne wyszukiwanie zleceń, klientów, pracowników. Posiada miedzy innymi funkcje: przypominania o terminach wykonania zleceń, drukowania faktur, drukowania wydań wewnętrznych i wydań zewnętrznych

Program wykonano w: php, mysql, javascript, html, jQuery, css


Automat do odnawiania ogłoszeń

Programy na zlecenie php, mysql, jQuery, c#

System przeznaczony dla osób, które mają dużą ilość ogłoszeń w różnych serwisach ogłoszeniowych i nie mają czasu ani ochoty na ich ręczne odnawianie.
Automatycznie odnawia wskazaną ilość ogłoszeń przez wybrany przez użytkownika okres.
Umożliwia zarządzanie ogłoszeniami, pokazuje historię odnowień...
http://adamrem.pl/odnawiaczogloszen/

Napisany w: php, mysql,html, jQuery, c#
Copyright © Programy na zlecenie - Wojciech Pyszczek . All rights reserved.