| programy na zlecenie | programy na zamówienie | programy na zaliczenie |
Programy na zlecenie java,php,asp.net,c#,c
| programy na zlecenie |
| Oferta | Aplikacje internetowe | Aplikacje bazodanowe | Android/Windows Phone | Ostatnie realizacje | Kontakt |

Programy na zlecenie

wojciech_pyszczek@wp.pl   517079445Programy na zlecenie - HTML


HTML - hipertekstowy język znaczników, wykorzystywany do tworzenia stron internetowych. Pozwala na opisanie struktury informacji na stronie internetowej, nadając znaczenie poszczególnym fragmentom tekstu - definiując hiperłącza, akapity, nagłówki, listy, obiekty plikowe (multimedia), interaktywne (formularze). HTML umożliwia zdefiniowanie wyglądu dokumentu w przeglądarce internetowej (akapitów, nagłówków, użytych czcionek , kolorów). Jest językiem znaczników, a nie językiem programowania - w jego składni nie występują wyrażeń warunkowych, obliczeniowych czy iteracyjne, ale pozwala na umieszczanie instrukcji języków skryptowych.


Przykładowe realizacje
Programy na zlecenie php,html,javascript,mysql,c++

System do generowania testów i ankiet

Generowanie testów i ankiet o dowolnym rodzaju i ilości pytań, przeprowadzanie testów i ankiet online, udostępnianie testów i pytań innym użytkownikom...

Program napisano w: php, mysql, javascript, html

Link do programu: http://www.testy-ankiety.pl


Programy na zamówienie php,mysql,javascript,html,vb.net,mssql,c #,vc++,access,java,php,asp.net,c#,c

Portal ogłoszeniowy

Serwis ogłoszeniowy plus rozbudowany panel administracyjny

Wykonany w: php, mysql, javascript, html

Adres strony: http://www.gieldaogloszen-nowysacz.pl